Az egyéni egészségstratégia alapelvei

A modern orvostudomány is felfedezte azt a tényt, hogy az emberi elme óriási mértékben befolyásolja saját testének fizikai állapotát pozitív és negatív irányban egyaránt. Hogyan? A tudatos vagy öntudatlan mentális és érzelmi állapotok változásaival. Egy betegség megjelenése vagy annak eltűnése a természetes áramlás és egyensúly változásából ered.  Ha valaki átlátja azokat az összefüggéseket, melyek a test, az elme folyamatait összekapcsolják, akkor valóban óriási mértékben lesz képes segíteni az egészségmegőrzés és gyógyulás folyamatait. 

Ennek megvalósításában a legfontosabb kérdés az, hogyan válhat az ember tudatossá a belső folyamataira, az egészség megőrzése vagy adott esetben az „(ön)gyógyítás” megvalósításának érdekében. Az első lépés felismerni, hogy az öngyógyítás nem „különleges”, hanem „Isten” vagy „természet” adta (válassz világképed szerint) képesség. S mint minden képességnél, ezt is fel kell ismerni, sokat kell gyakorolni és kreatívan kell alkalmazni.

Az a nézőpont, hogy a betegséget kizárólag külső tényezők okozzák és az ehhez kapcsolódó feltételezés, hogy ezek a vírusok és baktériumok a külvilágban csak arra várnak, hogy támadhassanak és kihasználják az immunrendszer gyengeségét, nagyon sok félelmet generálhat azokban, akik ezt szó szerint értelmezik. S paradox módon a félelemként ismert érzelem – és következményei: az aggódás, stressz, türelmetlenség, harag, stb. – az, ami az egyik legfontosabb tényező a természetes áramlás és egyensúly vagyis egészség elvesztésében.

Természetesen a megoldás is ennek mentén keresendő, hiszen a nyugalom, az elégedettség a kreatív alkotómunka közben érzett béke, öröm, a nevetés mind olyan érzelmi minőségeket jelentenek, melyek jótékony hatással vannak a testre, s elősegítik annak öngyógyító folyamatait. Ezek fontosságának felismeréséhez, s ami még fontosabb alkalmazásához azonban gyökeres szemléletváltozásra van szükség. 

Ha egy kicsit tágabb megközelítésben értelmezed a testi elváltozásokat, melyeket betegségnek nevez a tudomány, akkor rájössz, más okoknak is létezniük kell, mint a fizikaiaknak. Az új tudományos szemléletmódok (rendszerszemlélet, kvantumszemlélet) szerint az emberi test hasonlatos a földi bioszférához. Különálló részek egészeként működnek, ám e részek valamilyen nem anyagi szállal közvetlen összeköttetésben vannak, s folyamatosan hatnak egymásra. A fizikai testnek is megvan a maga emlékezete, memóriája s intelligenciája, mely az elmén keresztül közvetlenül kapcsolódik a keleti gyógymódok és filozófiák „finomtestei”- hez, (a modern tudományban morfikus mezői), amelyek gondolati és érzelmi állapotainkat tartalmazzák. 

Ha bármilyen testi elváltozás jelenik meg, azt nem szabad leszűkíteni pusztán anyagi okokra, hanem egységben kell vizsgálni az egyén élete egyéb szintjeinek (például gondolati, érzelmi, szociális, szellemi) tekintetében is. Meg kell keresni, melyek azok a hatások, amelyek lelkileg diszharmóniát okoznak. Ha azok csökkennek vagy megszűnnek, akkor a természetes állapot – a harmónia és egyensúly – helyreáll és az a fizikai testen is megnyilvánul, amit nevezhetünk akár gyógyulásnak is. 

A betegségként aposztrofált fizikai testi folyamat tehát egy olyan belső konfliktus és feszültség a gondolati és érzelmi világban, amely túllépett egy bizonyos intenzitást és tűréshatárt, melyet a test csak önmaga átalakításával volt képes kezelni. Természetesen a belső minőségek tisztább érzékelése sok gyakorlást és tapasztalatot igényel, de bárki számára elérhető és megtanulható. Mindehhez egyszerűen csak nyitottság, kíváncsiság, befogadó elme és szív szükséges. S ami a legfontosabb, egy éberebb, tudatosabb létezés. 

A valódi gyógyulásnak nem az a legfontosabb kérdése, hogy a test hogyan vívja meg a „háborút” a betegséggel, hanem hogy hogyan találja meg a békét, s az egyensúlyt a Test – Elme – Tudatosság vonatkozásában. A gyógyuláshoz természetesen mindig változni kell, elsősorban a mindennapi gondolati és érzelmi minőségeinkben. Persze nem akaraterővel és erőfeszítéssel, hanem elengedéssel, éberséggel és megértéssel. Ezek fogják létrehozni azt a változást, ami ha elég erőteljes, akkor az egyén megtalálja a belső egyensúlyt, harmóniát és békét. S ennek eredménye fog tükröződni a fizikai testen gyógyulás formájában. 

Ha felismered magadban a belső konfliktust, ellenállást, feszültséget, akkor rájössz, hogy a betegség, mint testi elváltozás azért jött létre, mert a finomabb szinteken (gondolati, érzelmi, lelki) lezajló áramlásban diszharmónia keletkezett.  Ezt gondolatok és érzelmek szintjén ellenállásnak, ragaszkodásnak, félelemnek, stressznek, aggódásnak, haragnak lehet érzékelni. 

Ezekkel a jelenségekkel egyébként semmi gond nincs, ezek is természetes állapotok, amelyek időnként megjelennek. Akkor okoznak nagyobb gondot, ha öntudatlanul és tartósan vannak jelen a belső világban, s a személyiség meghatározó részeivé válnak. Ilyen esetben egyszerűen az általuk okozott diszharmónia mértéke meghaladt egy ingerküszöböt, és megjelent a lényed testi vetületében is. 

Azonban ahogy megjelentek, ugyanúgy el is tűnhetnek, amennyiben benned helyreáll a harmónia, és gondolataid, érzéseid szabadon áramolhatnak. Ennek elérése legfőképpen a belső érzékelésed finomításával (sokan nevezik ezt tudatosságnak, de manapság ezt túlságosan sokféleképpen értik), amely mindig magával hozza a nyugalom, a béke, öröm és harmónia állapotait. S ezek természetes gyógyító hatásai túltesznek minden mesterséges vegyület hatásain.  Természetesen mellette mindig működj együtt orvossal és alternatív gyógyítóval, akiknek segítségével közösen lehet beindítani az átalakulást (gyógyulást) testedben. 

Mivel egy külső szemlélő számára a gondolati és érzelmi folyamataid általában láthatatlanok, ezért a hirtelen vagy akár az azonnali gyógyulás mások szemszögéből akár csodának is tűnhet. Ez azonban téged ne zavarjon. Csak tudd, hogy csodálatos és „különleges” képességei vannak a testnek és elmének, melyek egyben a világ legtermészetesebb jelenségei. Persze, csak ha engeded működni, és megtanulod használni és alkalmazni, és a saját testednek, elmédnek megfelelő stratégiát alkotsz meg.

Szatmári L. Miklós Keiko FMT oktató, tanácsadó. A szabad áramlást és annak hatásait tanulmányozza és gyakorolja az elme szinten, illetve azon összefüggéseket, amelyek a test és elme parallel működésében rejlenek. 

 

Photo by Steven Wilcox on Unsplash