Oktatók

Sugawara Tetsutaka, Katori iskolavezető, Sugawara Budo Intézet alapító

Szugavara szenszei (szül. 1941) jelenleg is aktív, korunk egyik kiemelkedő, japán harcművésze.
Az aikidót 1960-ban kezdte a Honbu Dójóban, egy évre rá Ueshiba Morihei Ósensei közvetlen tanítványává (uchideshijévé) válik. Fokozata: 7. dan (1995).
1973-tól a régi stílusokat kezdte kutatni, könyvkiadással ismertebbé tenni. Ótake Risuke katori iskolavezetőtől katori shinto ryút tanult, 1986-ban kyóshi fokozatot kapott. Miyagi Yasuichi goju ryú mesternél okinawai karatét gyakorolt, a kyóshi fokozatot 1991-ben kapta meg.
1992-től szoros szakmai kapcsolatot ápol kínai egyetemekkel és harcművészeti közösségekkel.
A tokiói székhelyű Sugawara Budó Intézet vezetője, 12 országban tanít aikidót és katori shinto ryút. Hazánkba évente látogat szemináriumot tartani.

Bővebben: sugawarabudo.com

Shinichi Saitó, Sugawara-ha katori oktató

Saito sensei a harcművészet gyakorlását gyermekként kezdte Sugawara mester alatt. Immáron önállóan működő, aikidóban 6. dan, katoriban kyóshi fokozattal bíró oktató, aki hazánkba évente látogat el szemináriumot tartani.

Somogyvári Szabolcs, Keiko vezető oktató (aikidó, katori, kölyök) az Akadémia alapítója, startégiai irányítója, szakmai vezetője

Szabolcs az aikidót 1993-ban Dúzs Miklósnál kezdi Magyarországon. Hamarosan Szabó Balázs tanítványa lesz. A Magyarországi Kobayashi Dojok Egyesületének alapító tagja, éveken át titkára. 1999-ben három hónapot, 2001-ben félévet tölt uchideshiként (bentlakó tanítványként) a tókiói központú Kobayasi Dójóban, ahol Kobayashi Yasuo sihan (8. dan) oktatásában részesült. 2001-ben, a tokiói Honbu dójóban megszerzi az aikikai 2. dan fokozatot.
2003-ban kilép a Magyarországi Kobayashi Dojok Egyesületéből, és többedmagával létrehozza a Keiko Harcművészeti Alapítványt. Ettől az évtől, egy különleges, japán harcművésszel való találkozása nyomán gyakorlását átalakítja, a fókuszba a bujutsu szemléletű edzést és az aiki kutatását helyezi. A helyes testtartás kialakításával helyes struktúra felépítésére törekszik, a mozgásban a könnyedséget, ám a valós erőt és működőképességet keresi. 2003-tól gyakorolja a Katori Sintó Rjú kardvívást is.
2009 és 2012 önállóan dolgozik. 2013-ban nemzetközileg is hivatalosságot nyer, iskolájával tagjává válik a nemzetközi Sugawara sensei-féle KATORI SHINTO RYU szervezetnek. Ugyanettől az évtől 5 éven át gyakorolja Akuzawa Minoru Aunkai rendszerét.

Az ELTE Bölcsészettudományi karán végzett magyar-történelem szakon. Családos, két gyermeke van. 

Markó László, helyettes vezető oktató (katori) az oktatóképzés pedagógiai és a japán kapcsolat felelőse, a szombati haladó edzés vezetője

Laci a katorival még a 2000-es évek elején Japánban ismerkedik meg, mialatt MEXT ösztöndíjasként egy évig tanul Tokióban. Később változó intenzitással gyakorolt itthon és Japánban egyaránt.

Komolyabban 2014 óta foglalkozik a katorival, miután csatlakoztunk Sugawara sensei iskolájához. Azóta rendszeresen vesz részt itthoni és külföldi táborokon. 2017 ősz óta vezet edzéseket az Akadémián. 2022-ben kyóshi fokozatot kap Sugawara senseitől. A katori komplexitása és a benne rejlő perspektíva lenyűgözi. A gyakorlati része mellett az elmélete és a története is érdekli, szívesen forgatja a szakirodalmat.

 A sport gyerekkora óta jelen van életében. Japán harcművészetek közül a katori előtt több, mint húsz évet aikidózott. 
A Károli Gáspár Református Egyetemen végzett japán szakon, később a tokiói GRIPS Egyetemen szerzett még egy diplomát. Civilben japánnyelv-tanár, a Momiji Nyelviskola alapítója. Párjával négy gyermeket nevelnek, ami mindig új kihívások elé állítja:). Szeret fával foglalkozni. Néha készít eszközöket maga vagy a dójó számára.

Major Attila, Keiko Ajka vezető oktató (aikidó)

Attila 2001-ben kezdett el aikidózni Somogyvári Szabolcsnál Budapesten, a Kobayashi Dódzsók Egyesületében. 2003-ban fenntartás nélkül követte Szabolcsot, aki Haszegava szenszei aiki tanításai alapján, teljesen új megközelítésből ismertette mind a pusztakezes, mind a fegyveres technikákat. Gyakorlása elismeréseként barna, majd 2008-ban fekete övet kötött.
2011-ben Ajkára költözik, majd Ajkarendeken építkezik, azóta ott él feleségével, Ritával és Dani, Peti fiaival.
Az építkezés alatt teljesen elszakadt a KEIKO Akadémiától, ám 2013 szeptemberében visszatért. Szerencsés volt az időzítés, mert pont ebben az időben vette fel Szabolcs a kapcsolatot Akuzawa és Sugawara senseiekkel, akiknek köszönhetően egy magasabb dimenzióba helyeződhetett a tanulás. Azóta heti rendszerességgel jár gyakorolni az angyalföldi Akadémiára, ami mellett gyerekeket és felnőtteket tanít Ajkán.
2000-ben végezett építészként a BME Építészmérnöki karán. Öko-építészként környezettudatos házak tervezésével, szakértésével, modern vályog építési technikák kutatásával, terjesztésével foglalkozik. Ezek mellett külsősként a Graphisoft építészeti szoftvergyártó cégnél is dolgozik.

Kis Mónika, kölyök aikidó oktató

Móni a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi karán végzett 1990-ben testnevelő tanár, edző szakon.
Az aikidóval 1998-ban került kapcsolatba. Somogyvári Szabolcsnál kezdett gyakorolni, később mellette edzősködni.
Harmadik gyermeke születését követően, öt év kihagyás után visszatér a gyakorlóterembe. 2012 októbere óta oktatja a mini csoportot, 2014-től az aprókat.
A család és az oktatás mellett shiatsuval (japán masszázzsal), talpmasszázzsal, ill. derék- és nyakprotokoll-lal teszi örömtelibbé mások hétköznapjait.

Asszisztensek, csoportvezetők

Seidl Róbert, oktató asszisztens (katori), Szabolcs társoktatója, az eszközbeszerzés felelőse

Robi harcművész pályafutását aikidó gyakorlással kezdte. A pusztakezes technikák mellet vonzották a fegyveres gyakorlatok is, így az iaido gyakorlását is elkezdte.Az iaido-ban 2. dan eredményt ért el, illetve a 2012-ben rendezett IMAF EB-n 3. helyezést. Szabolccsal és a katorival 2013 elején ismerkedett meg, és felismerve a katori komplexitását, az iaidot elhagyva, teljes időben a katorira koncentrált. A nemzetközi edzőtáborokat látogatva lehetősége nyílt több dojo irányzatának megismerésére, a gyakorlási módok összehasonlítására.

A mokuroku fokozatot 2017-ben kapta meg. Feleségével aikido edzésen ismerkedett meg, 3 gyermeket nevelnek. Marketinggel, kiállítások építésével foglalkozó sikeres vállalkozást vezet.

Farkas Csaba, katori oktató asszisztens, a Keiko Buda felelős tanára

Csaba gyermekkorától, mindennapjainak természetes hozzávalója a sport és az önfejlesztés. Óvodában ismerkedett meg a júdóval, később váltott paurkourra, és sok egyéb sportba is belekóstolt. 2015-ben megismerkedett a katorival. Ez a harcművészet számára teljesen új mélységekben ötvözte a harci alkalmazást és optimális testhasználatot. Fontos számára a formák mélyebb értelmezése a rugalmasság és a hagyományok tiszteletben tartása mellett. A harci helyzeteket is a két ember közötti kapcsolódás egyik lehetőségeként értelmezi. 2020 óta vállalt az Akadémián segédoktatói feladatokat, hogy így is segíthesse az új gyakorlókat.

Mokuruko fokozatot 2022-ben kapja meg. Önálló dódzsónyitás küszöbén áll…
Civilben ápoló, boldog házasságban él, egy gyermek édesapja.

Békési Tímea, katori asszisztens, a reggeli és a szombati kezdő edzés egyik felelős oktatója

Timi 2019 tavaszán, az FMT-n keresztül kerül kapcsolatba az Akadémiával ahol már első alkalommal megfogja az a szemlélet, ahogyan a testhasználatról gondolkodnak. Így talál rá, 2019 novemberében a katorira. 
Lenyűgözik a formák mélységei. A könnyedség, az áramlás, ugyanakkor az erőlködés nélküli erő, amit a Keiko képvisel.
Gyakorlásában és oktatói szemléletében is az egyensúlyt és harmóniát keresi. Az ellentétek kiegyensúlyozására, azok helyén való alkalmazására törekszik. Fókuszában a formák mind mélyebb megértése, a testhasználat természetességére való törekvés áll. Ugyanakkor központi elem gyakorlásában, hogy mindezek hogyan képesek nem csak a testben lévő szokásokat felülírni, hanem ezeken keresztül hogyan oldhatóak fel a személyiségben rögzült, a harmóniát, egyensúlyt, EGÉSZ-séget akadályozó szokások, fixációk.

Szekeres Imre, katori asszisztens, a reggeli és az esti kezdő edzés egyik felelős oktatója

Imi az iaijutsu megismerésen keresztül kerül kapcsolatba a Katori Shintó-ryú stílussal a Keiko Akadémián. A mélységek megértésétől aspirálva kezdi meg kenjutsu tanulmányait 2021 legelején. A technikák mögöttes tanításainak kutatása és a formák tartalommal való feltöltése motiválja a folyamatos fejlődésben. Ezen felül a testkultúra kimunkálásán keresztüli személyiségfejlesztés irányvonalai foglalkoztatják. A tartalmas időtöltés híve.

hulló levelek,
őszre nyár virrad; ébren
várom reggelem

Kassay Zita, Kölyök Aikidó asszisztens, irodavezető

Zita fotográfus és keramikus végzettséggel lépett az aikidós életbe. 2018 szeptembere óta asszisztál a gyerekoktatásban, ill. a csoportok működéséhez elengedhetetlen háttérmunkát végzi. 

Japános kerámiáit az atmankeramia oldalán tekintheted meg.

Mészáros Zsófia, kölyök aikidó asszisztens

Zsófi Szabolcs első aikidó tanítványai között van, a délelőtti aikidó csoportan asszisztál, ill. 2022 óta a Kölyök Aikidó Kicsik 1. csoportban segédkezik.

Igazi művész, aki a harci művészet mellett a zene művészetének is hódol: profi zenész, a Quattro per Tutti szaxofon kvartett alapítója.

Tündik Ferenc, katori és aikidó asszisztens, az összes kezdő csoport munkájában felelősséget vállal

Feri…