Keiko Mentor Program

A Keiko Mentor Program (KMP)

  • elsősorban azon fiatalok támogatását tűzi ki célul, akik nehezebb anyagi helyzetük miatt nem engedhetik meg maguknak az Akadémián való tanulást.
  • másodsorban azon akadémiai tagoknak nyújt támogatást, akik a COVID19 járványhelyzetnek köszönhetően nehezebb anyagi helyzetbe kerültek.

A támogatás igénybevételének éve:
2021-22-as tanév

A támogatás kapacitása:
igény szerint

A támogatás mértéke:
max. 90% 

A KMP-t Somogyvári Szabolcs hozta létre 2019 őszén azzal a céllal, hogy lehetővé tegye motivált gyerekek gyakorlási lehetőségét az Akadémián. 
A csoportok (Alsós és Felsős) kötött létszámmal, max. 20-20 fővel működnek. E két  csoportból, adott tanévben, 1-1 helyre lehet pályázni. 

A sikeres pályázó gyerekek esetében az éves (10 hónapos) oktatási díj maximum 90%-ára kaphat támogatást, felnőttek esetében 1 alapképzésre vagy maximum 3 hónap időtartamra.

A program a COVID19-nek köszönhetően kibővült, és 2020 májusától azon felnőtt tagok is pályázhatnak, akik az Akadémia tagjai vagy alapfokú képzésben vesznek részt.

A támogatás feltételei
1. A gyermeknek 8-14 évesnek kell lennie;
2.  A gyermek nem tanult még a Keiko Harcművészeti Akadémián;
3. Felnőttek esetében tag vagy legalább egy alaptanfolyamot végzett.

A támogatási igényt bármikor be lehet nyújtani, de az igénybevétel lehetősége attól függ, hogy van-e szabad kapacitás.  

Hogyan tudsz pályázni?
Kérjük, hogy töltsd ki az alábbi ívet (gyerekek esetében a szülő tölti ki). Ezek után megkeresünk egy személyes beszélgetésre. Ha van szabad hely, úgy akár azonnal lehet kezdeni. 

A programban való részvétel kifelé anoním és láthatatlan.

    Jelentkezés a Keiko Mentor Programba.

    Megismertem az oldal Adatvédelmi Szabályzatát.