Az alaptanfolyami képzésekről

Több, mint 4 éve, hogy útjára indítottuk alaptanfolyami rendszerünket mind aikidó, mind katori (japán kardvívás) témakörben. A Keiko Akadémia vezető oktatójaként pár gondolat erejéig visszatekintenék az időszakra.

Ha summázni szeretném, örömmel mondhatom, hogy igen sikeres rendszert hoztunk létre. A cél, hogy az adott tananyaggal jobbára először találkozó tanulók gyorsan integrálódjanak a tanulási rendszerbe, megválósulni látszik.

A rendszer életbelépését megelőzően is már több, mint 25 éve oktattam, sok kezdővel foglalkoztam, de mindig komoly problémát láttam abban, hogy az új jelentkezőket megfelelő oktatásban részesítsük. Felismertem, hogy ennek legfőbb oka, hogy az új aspiránsok belecsöppennek egy folyamatba, és habitus szerint tudják felvenni a ritmust, vagy éppen nem. Ez zavart, hiszen a tanácstalanság semmiképpen nem a kezdők hibája: nekik jogos elvárásuk, hogy a jelentkezést követően hamar lássák, hogy mit kapnak, az hova vezet és hogy a lehető leghamarabb a közösség teljes értékű tagjává válhassanak. Ezért jött létre az aikidó és a japán kardvívás 3×10 alkalmas alaptanfolyami rendszere.

Mindannyian tudjuk, hogy a harcművészet tanulása élethosszig tartó folyamat is lehet. Ez látszólag ellentmond jelenlegi világunk instant jellegének. Bár személy szerint én magam is igyekszem saját tanulási folyamatomat a klasszikus elvek mentén végtelen mélységbe és perspektívába helyezni, egyáltalán nem gondolom rossznak, hogy a modern elvárásoknak is eleget tegyünk, így például annak, hogy egy kezdő gyorsan átlássa az Akadémia értékrendjét, technikai fókuszpontjait, a haladás sebességét, harcművészeti rendszerének mély karakterisztikáját. Úgy vélem, ennek alaptanfolyami rendszerünkkel sikerül eleget tennünk.

Külön öröm, hogy sok egyéb dolgot is megmozgatott és fejlesztett az alaptanfolyami képzés. Beindult a közösségi eszközbeszerzés, lett keikós uniformis, több lett az edzőtábor és az egyéb közösségi program. De a legnagyobb hozománya az oktatói struktúra teljes átalakulása lett. A több kezdő megjelenésével szakavatott oktatóassztisztensekre lett szükség. A tanítással foglalkozni vágyóknak felállítottuk oktatóképzési rendszerünket, amely komoly elméleti és gyakorlati tananyaggal látja el az oktatóaspiránsokat. Hogy a tanulást ne söpörje el a szél, az oktatni vágyók rögtön a gyakorlatban is kipróbálhatják magukat. Melegség járja át a szívemet, ha arra gondolok, hogy jelenleg 7 kardvívó és 8 aikidós segédoktató segíti a kezdők integrációját, és ha nyugodt tempóban is, de újabb és újabb csoportok nyílnak vagy fognak nyílni a közvetlen jelenlétem nélkül.

Hazudnék, ha azt állítanám, tökéletes rendszert hoztunk létre. De nem is ez a cél. A Keiko harcművészet egyik legfontosabb eleme az áramlás – ugyanezt az elvet igykeszünk az alaptanfolyami rendszer kapcsán is megvalósítani. Nyitott hozzáállással szükség esetén változtatunk, hogy összességében közös munka gyümölcseként érezze jól és még jobban magát minden gyakorló és tanár a Keiko Akadémián.