Leszármazottai-e az emisik és az ainuk a szkítáknak és a balkáriaiaknak? (ajánló)

LESZÁRMAZOTTAI-E AZ EMISIK ÉS AZ AINUK A SZKÍTÁKNAK ÉS A BALKÁRIAIAKNAK? címmel írt tanulmányt mesterünk, Tetsutaka Sugawara szenszei.
Szenszei a kard felől közelít, szkíta és ainu sírokból előkerült kardokat vizsgál, amelyek a japán kard kialakulását legmarkánsabban meghatározták. Az írás hosszú és alapos, de az alábbi oldal alján lévő linken szerencsére angolul is olvasható: