Egyensúly

Az egyensúly az a mentális és testi helyzet, amelyben az ember erőlködéstől mentesen kiegyensúlyozott.
Hibás megszokások által torzult helyzetünkben is egyensúlyban érezzük magunkat. Ebben az esetben a korrekció furcsának, természetellenesnek hat. Fontos a helyes tartás megértése és a hibajavításra való érzékenység kialakítása.