#2 Bevezetés Japán 14-15. sz.-i történelmébe (részlet)

… A bakufu katonai kormányzatot jelöl, mely a Kamakura-bakufuval kezdve közel 700 évig meghatározta Japán történelmét. A katonai adminisztráció a korábbi civil/nemesi kormányzattal szemben a magas rangú vidéki busikból alakult és az ő érdekeiket is nézte.

A bakufu élén a sógun(将軍)állt. Erejét a mozgósítható katonai ereje, legitimitását a császári udvar névleges elismerése adta. Az Asikaga-bakufu ügyes politikával elérte, hogy a tartományi urak mintegy szövetségeseként lojálisak legyenek a sógunhoz, aki cserébe háború vagy bármi baj esetén segítette a tartományi urakat…

A részlet a JK Oktatóképzés Bevezetés Japán 14-15. sz.-i történelmébe c. jegyzetanyagából való. 

(a képen a kiotói császári udvar)