A Keiko Aikidóról bővebben

aikidó edzés

Keiko Aikidó létrehozását az az igény teremtette meg, hogy a harcművészet hagyományos értékeit a modern kor értékeihez igazítsuk. A Keiko Aikidó éppen ezért természetes, bárki által kivitelezhető mozgásokat kínál, amelyek a test egészségének megőrzését tűzik ki célul. Aikidónkban elsődleges a szabad mozgás felfedezése, amely mozgás tudati szabadságot (testtudatosságot) eredményez. A test és tudat mozgás általi felszabadítása mély tapasztalatokhoz vezet, amelyeket a harcművészet eszközeivel tartjuk frissen.

Milyen harcművészeti kérdésekre adunk választ?
Az ún. „utak”, azaz „dó”-k (úgy mint karate-dó, aiki-dó, dzsú-dó, stb) múlt századi elterjedésével a harci művészetek a világ minden pontjára eljutottak, mindenki számára elérhetővé váltak. Rengetegen gyakoroltak és gyakorolnak világszerte, sokféle módszer és cél vezeti a gyakorlókat.

De miért és milyen módon eddzünk?
Egyfelől, a harcosok képességeiket manapság könnyen összemérhetik, ha nem is a csatamezőn, hanem rigben, sokféle szabályrendszer szerint. Tehetséges és eredményes harcosok mindig is voltak, ám a versenyorientáltság általában- a klasszikus edzésmódszerekkel szemben – a rövid távon hatékony, élsportokra jellemző, ún. célhódító edzésmódszerek használatát szüli. Másfelől vannak, akik a hagyomány útját járva ún. klasszikus harcművészeteket gyakorolnak. Ők sok esetben versenyek és megmérettetés hiányában nem szembesülnek technikájuk deficitjeivel, és elvesznek a hagyományos értékrend nem ritkán merev útvesztőjében. Szerintünk az igazság középen van. Vissza kell térni a régiek edzésmódszereihez, de azok működőképessége, hatékonysága felett nem hunyhatunk szemet.

Harcművészet és spiritualitás?
Harcművészeti gyakorlással az embernek több célja lehet: önvédelem, készségfejlesztés, mozgás, lelki fejlődés, stb. A 21. század komoly változásokat hoz számunkra, és talán mindennél fontosabb, hogy (egyszerűen fogalmazva) jobb emberré váljunk. Ez az út önmagunk mélyebb megismeréséhez vezet. Ezen az ösvényen bármely irányzat segítséget nyújthat. Mi a harcművészet eszközeit kínáljuk, amelyek segítségével bepillantást nyerhetünk elme uralta, egós természetünkbe, amelyet gyakorlással bonthatunk. A mozgások során végső soron olyan elvek felismeréséhez szerzünk közvetlen tapasztalatokat, mint a központunk és lelki egyensúlyunk megtartása, a félelem felismerése, a nem-akarásban rejlő potenciál, az el- és megengedés.

Mire fókuszálunk a testhasználatot illetően?
Rendszerünkben a hangsúly nem a technikán (vazán) van, hanem a testhasználaton. Elképzelésünk szerint, a testhasználat természetessé tételével a technikák is természetesen születnek meg. Elveszett természetességünk, helyes testhasználatunk visszanyerése a tudatosság és azon dolog felismerés által kezd újra formát ölteni, hogy emberi mivoltunkról elkezdjük lehántani a fölösleges terheket, rossz szokásokat, beidegződéseket. Ez csakis kutatás által valósulhat meg. Hangsúly az erőlködés mentességen, a test belső, bonyolult összefüggéseinek megfigyelésén, a belső egyensúlyon, a test függőleges és vízszintes tengelyeinek helyes beállításán, a gravitáció felhasználásán, az ellenfél erejének befogadásán és ütközésmentes feldolgozásán, ill. a spirális erővonalak hatékony használatán van. Mindezek felismerésének lehetősége harci rendszerektől független, mindenki számára jól hasznosítható. Nem véletlen, hogy sok gyakorló érkezik más stílusokból (aikidó, karate, mma, kick box, stb.), mert e régi-új szemlélet potenciáljukat más dimenzióba helyezheti. A helyes és általános testhasználati alapelvek miatt gyakorolják táncosok, színészek, jógagyakorlók is.

Vissza a Keiko Aikidó pusztakezes oldalra >>