A Keiko Kölyök Aikidó filozófia

Úgy gondoljuk, kijelenthető, hogy pedagógiai forradalom korát éljük. Sok szülő méltán érzi, hogy gyermekét az iskolában túlterhelik, a hangsúly nem ritkán értelmetlen dolgokon van. Az alulmotiváltság, a mozgáshiány, az energiák visszafojtása a gyerekeknél nehezen kezelhető viselkedést eredményez. E helyzet kezelésében kíván iskolánk segítséget nyújtani a szülőknek. Pedagógiai elvünk legmarkánsabb jegye a játékos keret megteremtése. Hisszük, hogy mindenki a leghatékonyabban játékokon keresztül és játékos szemlélettel tanul. Mindamellett a gyerekeknek fontos megtanulnia a csoportmunkát, fontos különféle képességgel rendelkező partnerrel együttdolgozni; fontos magukat elhelyezni egy megfelelő értékek mentén épülő közösségben, és fontos egymást elfogadni.

Olyan egészséges gyermek nevelése a cél, aki a nehézségekkel szembenézve rá mer kérdezni a problémára, és mindent megtesz azért, hogy azt önmaga oldja meg mindenféle külső (tanári, szülői, stb.) segítség nélkül. Az egyre szilárduló belső tartással rendelkező gyerek a hiba forrását nem a tanárban és külső tényezőkben, hanem önmagában keresi és találja meg, e folyamatban vállalva a felelősséget saját – akár hibás – döntéseiért is. Eközben olyan felnőtté válik, aki képes saját élete valós problémáival szembesülni, azokat megoldani, így olyan személyiséggé alakulni, aki mások számára is támaszt és segítséget tud nyújtani élete folyamán. Így lesz a harcművészet gyakorlása a benső erő kibontakoztatásának Ösvényévé.

Kölyök aikidó rendszerünk három lábon áll. A gyerekek egyrészről egy sajátos gimnasztikát tanulnak meg ismert és kevésbé ismert elemekkel, amelyek célja a koordináció és tartás javítása, az egyensúly fejlesztése, a figyelem tés összpontosítás képességének erősítése. A gimnasztikát technikázás követi, amely során a gyerekek párokban, harcművészeti keretbe ágyazva gyakorolják az előbb felsoroltakat. Végül alkalmaznak: harci játékok segítségével könnyed küzdelmeket folytatnak (biztonságos kereteken belül!), amik segítségével beláthatóvá válik számukra, hogy a kihívásokra a könnyed, rugalmas testi (és mentális) válasz a legmegfelelőbb.

A tanulás során fontos, hogy a gyermek fejlődése önmaga számára is mérhető legyen. Az Alapítvány az évente kétszer rendezett kölyök vizsgával lehetőséget kínál a gyermekeknek, hogy megmérjék magukat.

Kölyök Aikidó órarend >>
Jelentkezés próbaórára >>

Edzések korosztályok szerint

Aprók
4-6 éveseknek

Kicsik I.
7-12 éveseknek

Kicsik II.
7-12 éveseknek

aikidó kölyök edzés

Nagyok
13-16 éveseknek

kölyök aikidó