Semmi nem létezik

Jamaoka Tesshu fiatal zen tanítványként egyik mestertől a másikig vándorolt. Egy napon Sokokuban járt, és meglátogatta Dokoun mestert.
Mivel szerette volna megmutatni, mit értett meg a zenből, így szólott:
– A tudat, a Buddha és az érző lények valójában nem léteznek. A jelenségek igazi természete az üresség. Nincs megvalósítás, nincs érzékcsalódás, nincs bölcs, nincs középszerű ember. Nem létezik átadás, és nincs mit kapni.
Dokoun egy ideig csendben maradt, majd hirtelen fejbe vágta.
A fiatalember dühödten kérdezte:
-Ezt most miért csináltad?
– Ha semmi nem létezik – érdeklődött a Mester-, akkor honnan jön ez a harag?